Gyakran Ismételt Kérdések

Parkolási kérdések

Az első jegy megváltására nincs, ekkor a parkolás után haladéktalanul kell a jegyet megváltani. Az első megváltott parkolójegy lejárta után egy óránál rövidebb időre történő díjfizetés esetén 5 perc, egy órára vagy annál hosszabb időre történő díjfizetés esetén 15 perc türelmi idő áll a gépkocsivezető rendelkezésére ahhoz, hogy elhagyja a parkolóhelyet vagy megváltsa következő parkolójegyét.

Az érvényes parkolójegyet ellenőreink csak akkor tudják elfogadni, ha azt a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen (a műszerfalon) és érvényességének ellenőrzését biztosítva, olvasható módon helyezik el. Ha a gépkocsiban látható a jegy, de nem olvasható, mert lefordult stb., a jegyet az ügyfélszolgálaton kell bemutatnia, vagy e-mailben elküldenie, hogy a pótdíjat törölhessük.

Az önkormányzati rendelet értelmében a parkolási területek várakozási övezetekre vannak felbontva. A korlátozott várakozási övezeteken belül csak a KRESZ táblán feltüntetett időtartamig szabad parkolni és utána el kell hagyni az övezetet.

Mielőbb juttassa el ügyfélszolgálatunkhoz az eladást bizonyító (Önkormányzat által igazolt) adás-vételi szerződés másolatát, és ezzel a felelősség már az új tulajdonost terheli.

Lakásügyi kérdések

Az Önkormányzat hozzájárulása nélkül befogadható személyek: bérlő házastársa, gyermeke, a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke és szülőjét. Az Önkormányzat hozzájárulásával fogadhatja be a bérlő a nagyszülőjét, házastársának gyermekét és unokáját, nem befogadott gyermekének a gyermekét, testvérét, élettársát, élettársa gyermekét és annak unokáját, gyermeke házastársát vagy élettársát és annak gyermekét, valamint gyámhatósági határozattal igazolható gondozottját.

Aki a bérlő halála esetén az Ltv. 32. § alapján lakásbérleti jog folytatására jogosult – a bérlő halálától számított 60 napon belül -, köteles e jogát bérbeadónak bejelenteni. A határidő elmulasztása esetén – a bérbeadó tudomására jutásától számított 30 napon belül – a jogosultat egy alkalommal írásban fel kell hívni jogosultságának igazolására.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő lakásbérleti jogviszony folytatására jogosult hibájából eredő elmulasztása és felhívás eredménytelensége esetén bérbeadó megbízottja köteles a lakás kiürítése iránt intézkedni.

(3) Ha a hagyatéki leltározás – vagy más a Polgármesteri Hivatal által folytatott eljárás – olyan lakást érint, amelynek bérlője meghalt, akkor az eljárást folytatónak a tudomására jutásától számított 5 napon belül értesíteni kell a bérbeadó megbízottját.

Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a VII. kerületben lakáspályázat útján lehet lakáshoz jutni. Ezek feltételeiről, illetve az aktuális pályázatokról az www.evin.hu oldalon talál bővebb információt.

Az Önkormányzati bérlakások megvásárlásával kapcsolatban fontos különbségtétel, hogy bérlő által kezdeményezett vásárlási szándék áll-e fenn ebben az esetben a hatályos jogszabályok, különösen a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az irányadó. Amennyiben nem bérlő által felmerülő vásárlási szándék jelenik meg a hatályos jogszabályok, különösen a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az irányadó.

Fontos kiemelni, hogy a rendeletekben szabályozott, az ügyfélnek adott azon lehetőség, hogy az eljárást kezdeményezheti, nem jelent elidegenítési kötelezettséget az Önkormányzat számára.

Értékesítési folyamatok

Az árverési eljárásról szóló tájékoztatás minden esetben feltöltésre kerül az Önkormányzat (www.erzsebetvaros.hu) és az EVIN Nonprofit Zrt. (www.evin.hu) honlapjára, valamint az ingatlan.com Zrt. (www.ingatlan.com) felületére is. A tájékoztatás részét képezi az ingatlanok elhelyezkedését, műszaki sajátosságait bemutató szöveges leírás.

Az árverési eljárás eredményéről minden esetben az Önkormányzat dönt, jellemzően a pályázatok bontását követő 30 napon belül. A bontási eljárás időpontja általában az ajánlattételi határidő napja, vagy az azt követő munkanap. Az Önkormányzat döntését követő 8 napon belül az EVIN Nonprofit Zrt. a pályázóknak e-mailben küld tájékoztatást az árverési eljárás eredményéről.

Az árverési eljárás eredményéről szóló döntésben az Önkormányzat rendelkezik a pályázati biztosíték nem nyertes pályázók részére történő visszafizetéséről, amelynek határideje a döntés meghozatalát követő 30. nap.

Helyiségügyi kérdések

Az árverési eljárásról szóló tájékoztatás minden esetben feltöltésre kerül az Önkormányzat (www.erzsebetvaros.hu) és az EVIN Nonprofit Zrt. (www.evin.hu) honlapjára, valamint az ingatlan.com Zrt. (www.ingatlan.com) felületére is. A tájékoztatás részét képezi az ingatlanok elhelyezkedését, műszaki sajátosságait bemutató szöveges leírás.

Az árverési eljárás eredményéről minden esetben az Önkormányzat dönt, jellemzően a pályázatok bontását követő 30 napon belül. A bontási eljárás időpontja általában az ajánlattételi határidő napja, vagy az azt követő munkanap. Az Önkormányzat döntését követő 8 napon belül az EVIN Nonprofit Zrt. a pályázóknak e-mailben küld tájékoztatást az árverési eljárás eredményéről.

Az árverési eljárás eredményéről szóló döntésben az Önkormányzat rendelkezik a pályázati biztosíték nem nyertes pályázók részére történő visszafizetéséről, amelynek határideje a döntés meghozatalát követő 30. nap.

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
Cégjegyzékszám: 01-10-043258

Ingatlangazdálkodás

Személyes ügyfélszolgálat: 1072 Budapest, Klauzál tér 11. (Klauzál téri piac, galéria)
Levelezési cím: 1400 Budapest, 7. posta, Pf. 67.

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei

Műszaki Hibabejelentés

Személyes ügyfélszolgálat: 1072 Budapest, Klauzál tér 11. (Klauzál téri piac, galéria)
Levelezési cím: 1400 Budapest, 7. posta, Pf. 67.

Parkolás

Személyes ügyfélszolgálat: 1074 Budapest, Dohány u. 90.
Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
Levelezési cím: EVIN PARKOLÁS, EVIN Nonprofit Zrt.; 1400 Budapest, Pf. 15.

Minden jog fenntartva - EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. © 2021.

Site by : SoulArt Media