Jövő 7 -helyiség kisokos

„Nagy kiváltság a világ egyik legszebb városában élni. De ezt a kiváltságot ki is kell használni, különben semmit sem ér.” (Hendrik Groen)

Erzsébetvárosban 1600 üzlethelyiség van az önkormányzat tulajdonában, ebből körülbelül a fele üresen áll.  Az elmúlt ciklusok során nem volt meg az akarat a helyiségek felmérésére és bérbeadására. Mi ezt a munkát már elkezdtük.

Egy város nem csak utcákból és épületekből áll. Az ingatlanok élettel, minőségi szolgáltatásokkal való feltöltése alapvetően határozza meg egy környék arculatát. Ezért szeretnénk olyan minőségi vállalkozásokat, üzleteket bevonzani Erzsébetvárosba, mely minden itt lakó és ide látogató örömére szolgálhat.  

Ahhoz, hogy megpályáztathassuk az ingatlanokat, előtte azok felmérésére volt szükség, mivel ezekről csak hiányos, vagy nem megfelelő adatok voltak megadva. Akadtak olyan helyiségek is, amelyeket bár megpályáztattunk, de azokban az alapvető közművek se voltak megfelelően biztosítva, így nem találtak gazdára.

Mi viszont az ingatlanok bérbeadását prioritásnak tekintjük. Erzsébetváros utcaképének fejlesztése és a helyi gazdaság élénkítése nagyon fontos szempont, főleg a ránk váró recessziós időszakban. Ezért, hogy ösztönözzük a vállalkozókat, az ingatlanokat a 2015-ös átlagáron pályáztatjuk meg. Ezzel a leendő bérlőink a piaci ár 30-40%-ért bérelhetnek üzlethelyiséget Budapest belvárosában. Ezen felül az összes tulajdonunkban lévő helyiség listáját közzétettük, melyekből szintén megpályáztatjuk azokat, amikre van igény. Ezzel az idei évben a tulajdonunkban álló összes üres üzlethelyiség közül lehet válogatni vállalkozásod megvalósításához.

Annak ellenére, hogy a helyiség felújítását a bérlőnek kell állnia, a jogszabályban, rendeletben meghatározott  felújítási költség beszámításra kerül a bérleti díjba. Mi az ingatlanok lomtalanítását és az alapközművek biztosítását rendezzük a pályáztatás előtt.

Ezt a kisokost is azért készítettük, hogy segítséget nyújtsunk a vállalkozóknak a pályázat beadásától egészen a felújítás lebonyolításáig.

Megismerkedés az üzletekkel

Az idei évben minden üres üzlethelyiséget meghirdetünk igény esetén

A honlapunkon lehetőség van megnézni azokat az ingatlanokat is, melyek jelenleg nincsenek pályáztatás alatt, de tulajdonukban állnak, szintén üresen. Amennyiben valamelyikre igényt tartasz ezek közül, jelezd felénk és a következő pályázatban kiírásra kerül, így potenciálisan a bérlője lehetsz.

Az összes önkormányzati tulajdonban lévő üres helyiségek listáját itt találod .

Amennyiben további kérdés merülne fel, vagy az aktuális pályázaton kívüli ingatlanokról és azok megtekintéséről érdeklődnél, kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken éred el:

  • személyesen: 1072 Budapest, VII. Klauzál tér 11. szám alatt található Vásárcsarnok, galéria szint (nyitvatartási időben)

  • telefon: +36 30 115 8158

A helyiségek bérleti díja:

Az ingatlanokra pályázni kell és a legmagasabb összeget ajánló nyeri el a bérlés jogát. Az ingatlanokat általánosságban a 2015-ös átlagáron pályáztatjuk meg, mely a jelenlegi piaci ár 30-40%-a. A legalacsonyabb megajánlható nettó havi bérleti díj  helyiségre lebontva a pályázati kiírásban és az aktuális ingatlanok fül alatt található meg. Amennyiben a pályázó ennél az összegnél alacsonyabb bérleti díjat ajánl meg, a pályázata érvénytelennek minősül.

Helyiségek megtekintése:

Az ingatlanok megtekintésére kizárólag a megjelölt időpontokban van lehetőség. A megtekintés nem feltétele a pályázati eljárásban történő részvételnek. Az aktuális pályázatban nem szereplő helyiségek megtekintésével kapcsolatban vedd fel a kapcsolatot  helyiséggazdálkodási munkatársainkkal.

Mennyi időre bérelhető ki a helyiség?

A helyiségeket határozatlan időre lehet bérbe venni.

Hány helyiségre pályázhatok egyszerre?

Egyszerre több helyiségre is lehet pályázni. A helyiségekre vonatkozó pályázati anyagot külön-külön borítékban kell benyújtani.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat munkanapokon az EVIN Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1072 Budapest, VII. Klauzál tér 11. szám alatt található Vásárcsarnok, galéria szint) magyar nyelven kitöltve, lezárt borítékban, 1 eredeti példányban, személyesen kell benyújtani. A borítékon legyen megjelölve a megpályázott ingatlan címe.

A pályázatok leadási határideje:

2024. április 4. 12:00.

Kik pályázhatnak?

Természetes személyek, egyéni vállalkozók és jogi személyek.

Hogyan tudok pályázni?

Az aktuális pályázati felhívásban meghirdetett helyiségek bármelyike megpályázható a szükséges dokumentumok határidőn belül történő benyújtása, illetve a pályázati biztosíték határidőn belül történő befizetése esetén. A pályázati ajánlat benyújtásához szükséges dokumentumok itt letölthetők. 

Formai követelmények

A pályázati dokumentáció formáját adottnak kell tekinteni, azt nem szabad átszerkeszteni. Jogi személy pályázó esetén a pályázati és jelentkezési lapot és a mellékleteket cégszerű aláírással kell aláírni.

Mit kell leadni a pályázathoz?

Természetes személy:

  • pályázati jelentkezési és ajánlati lap – NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ

  • pályázati biztosíték megfizetését igazoló dokumentum – NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ

  • NAV „együttes” nemleges adóigazolás

  • nyilatkozat a VII. kerületi Önkormányzattal szemben nincs fennálló adótartozása, mely nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodáján lehet beszerezni

  • nyilatkozat hogy nincs a VII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogviszonyával kapcsolatos tartozása (bérleti díj, közüzemi díjak stb.)

Egyéni vállalkozó:

  • pályázati jelentkezési és ajánlati lap – NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ

  • pályázati biztosíték megfizetését igazoló dokumentum – NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ

  • az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásából lekért 30 napnál nem régebbi nyilvántartási lap

  • NAV „együttes” nemleges adóigazolás

  • nyilatkozat, hogy a VII. kerületi Önkormányzattal szemben nincs fennálló adótartozása, mely nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodáján lehet beszerezni

  • nyilatkozat hogy nincs a VII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogviszonyával kapcsolatos tartozása (bérleti díj, közüzemi díjak stb.)

Jogi személy:

  • pályázati jelentkezési és ajánlati lap – NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ

  • pályázati biztosíték megfizetését igazoló dokumentum – NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ

  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a nyilvántartást végző hatóság által kiállított nyilvántartásba vételt igazoló okirat példánya

  • eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta

  • nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás folyamatban

  • NAV „együttes” nemleges adóigazolás

  • nyilatkozat, hogy a VII. kerületi Önkormányzattal szemben nincs fennálló adótartozása, mely nyilatkozatot a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodáján lehet beszerezni

  • nyilatkozat, hogy nincs a VII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogviszonyával kapcsolatos tartozása (bérleti díj, közüzemi díjak stb.)

 • Ezekre a dátumokra kell figyelni      

  1. 2024. március 21. 08:00 a pályázati időszak kezdete
  2. 2024. március 26. 09:00 – 13:05  a megtekintési időpontok
  3. 2024. április 4. 12:00 a pályázati biztosíték befizetésének határideje
  4. 2024. április 4. 12:00 a pályázatok beküldésének határideje
  5. 2024. április 4. 13:00 a pályázatok bontása
  6. 2024. április 11. 16:00 a hiánypótlásra nyitva álló határidő
        
   A pályázati biztosíték

A pályázati biztosítékot a pályázat leadása előtt kell kifizetni, melynek összege a nettó havi bérleti díj háromszorosa. Amennyiben te vagy a nyertes pályázó, az óvadék összegébe beszámításba kerül a díj.

A biztosítékot az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10404072-00033879-00000004 számú letéti számlájára kell megfizetned. Az utalásnál a közlemény rovatban tüntesd fel a teljes neved és a megpályázott ingatlan címét.

Amennyiben nem te nyered meg, vagy érvénytelen a pályázatod, az összeg az érvénytelenségről szóló értesítés kipostázását követő 30 munkanapon belül visszautalásra kerül a számládra.

Pályázat elbírálása

Az elbírálás szempontjai:

A pályázat eredményéről az önkormányzat Képviselő-testülete, illetve a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága dönt a megajánlott bérleti díjak alapján, a bontást követő 60 napon belül. Az eljárás nyertese az, aki a legmagasabb árajánlatot teszi.

A pályázat érvénytelen, amennyiben:

  • Nem vagy jogosult részt venni a pályázaton, illetve ha pályázatod nem felel meg az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló bekezdésében foglaltaknak[1],

  • a pályázatot a meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottad be,

  • a pályázati biztosítékot a megadott határidőig nem igazoltad,

  • A pályázati dokumentáció sérült, nem lezárt borítékban, vagy nem az erre rendszeresített nyomtatványon került leadásra,

  • A kötelezően beadandó dokumentumok bármelyike nem eredeti vagy nem került leadásra.

A hiánypótolható dokumentumok

A pályázati jelentkezési és ajánlati lap, illetve a pályázati biztosíték megfizetését igazoló dokumentumon kívül minden melléklet hiánypótolható. A dokumentumok hiánypótlása ó e-mailen keresztül lehetséges.

Van lehetőség a leadott ajánlat módosítására?

A már leadott ajánlat módosítására nincs lehetőség.

Amennyiben te vagy a pályázat nyertese

Mikor kerül sor a szerződés megkötésére?

Amennyiben te nyerted meg a pályázatot, az értesítés kipostázását követő 45 napon belül kerül sor a szerződéskötésre.

Mikor kerül sor az ingatlan átadás-átvételére?

Az ingatlan átadás-átvételére a bérleti szerződés mindkét fél általi aláírását és a közjegyzői okirat kiállítását követő 8 napon belül, előre egyeztetett időpontban kerül sor.

Ingatlan megpályázása 8 lépésben

 1. Böngészés az ingatlanok között
 2. Ingatlanok megtekintése
 3. Pályázati biztosíték befizetése
 4. Dokumentumok összekészítése
 5. Pályázat benyújtása papíron
 6. Hiánypótlást igénylő dokumentumok benyújtása
 7. Szerződéskötés, üzlethelyiség felújítása
 8. Üdvözlünk Erzsébetvárosban! 😊


[1] Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete 58.§ (1).1