Gazdálkodói kedvezmény

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás kérelemre a várakozási övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodónak adható, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás abban az esetben adható ki, ha a kérelmező az eljárási költségtérítést megfizette, a gépjárműadót megfizette és azt, vagy adómentességét igazolta.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezménye 50%, amely a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mobilparkolási rendszerén SMS díjfizetéssel érvényesíthető. A Nemzeti mobilfizetés a megadott rendszám alapján adja meg a díjkedvezményt.

A kedvezményes parkolásra jogosító engedély kiadása során a gépjármű rendszámát a Nemzeti Mobilfizetés, és a saját parkoló rendszerünkben rögzítjük. Ezt követően 72 órán belül a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. is érvényesíti az 50%-os kedvezményt.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező gépjárművet annak tulajdonosa az (érvényességi időn belül) elidegeníti, vagy a járművet a forgalomból kivonják, vagy a gazdálkodói várakozási hozzájárulás jogosultjának telephelye/székhelye/fióktelepe a hozzájárulásban meghatározott parkolási zónában megszűnik, úgy az elidegenítés, forgalomból kivonás, székhely, telephely, fióktelep megszűnésének napjával a várakozási hozzájárulás érvényét veszíti.

Költségtérítés

A várakozási hozzájárulás kiadásának további feltétele a 2.200 forint költségtérítés megfizetése.

Információ:

E-mail cím: info@erzsebetvaros.hu, Telefonszám: 269-8060, 462-3128, 462-3141, 462-3132