Számla igénylés

SZÁMLAIGÉNYLÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Budapest Főváros VII. kerületének várakozási övezetein belül található parkoló-automaták által kibocsátott parkolójegyek megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdéseiben rögzített előírásoknak, ezért a parkolójegyek, mint nyugták – ÁFA-s számla kiállítása nélkül is – alkalmasak költségelszámolásra.

ÁFA-s számla igénylés módja, helye és határideje

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 163. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a parkolójegy megváltása során megfizetett várakozási díjról, illetve a díjfizetés nélküli várakozás esetén fizetendő várakozási- és pótdíjról számla kiállítására kizárólag a teljesítés, azaz a parkolójegy megváltása, illetve a várakozási- és pótdíj megfizetése napjától számított 15 napon belül van lehetőség, teljesítésenként külön-külön egyedi számlával.

Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti előírás betartása és az ügyintézés meggyorsítása érdekében számla kiállítására vonatkozó igényeiket az alábbiak szerint szíveskedjenek Társaságunk részére bejelenteni:

-személyesen a 1074, Budapest, Dohány utca 90. szám alatti Ügyfélszolgálatunk Pénztárán legkésőbb a parkolástól vagy pótdíjfizetéstől számított 15. napig,

-társaságunk levelezési címére (EVIN Parkolás – EVIN Nonprofit Zrt., 1400, Budapest, Pf. 15.) postai úton megküldött írásbeli kérelemben, megjelölve benne a számlát igénylő személy nevét és címét – a kérelemnek a parkolástól vagy pótdíj megfizetése napjától számított 10. napig meg kell érkeznie Társaságunkhoz,

-valamennyi, a számlázással érintett eredeti parkolójegyet szíveskedjenek az ügyintézésre magukkal hozni, illetve írásbeli kérelmükhöz mellékelni – felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eredeti parkolójegyeket a számla kiállítását követően Társaságunk nem szolgáltatja vissza.

A kiállított számlá(ka)t munkatársaink személyes ügyintézés esetén azonnal átadják ügyfeleinknek, míg postai úton benyújtott kérelmek esetén a számlák megküldésére a kiállítást követő pár napon belül kerül sor, postai úton az igénylő személy részére.

Mobillal történő parkolás esetén közvetlenül a szolgáltatótól lelet igényelni.