Várakozási kedvezmények

Várakozási engedélyek igénylése

 

Lakossági várakozási hozzájárulás

Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van. Lakossági várakozási hozzájárulás kérelmezhető a lakos által megjelölt egy darab személygépkocsira, amelynek a lakos az üzemben tartója, vagy a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott személygépkocsira. Lakossági várakozási hozzájárulás lakosonként egy autóra adható ki.

További feltétel az eljárási költségtérítés megfizetése, a gépjárműadó megfizetésének, vagy adómentességének igazolása, illetve az, hogy a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre ne legyen 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás.

 A lakossági várakozási hozzájárulás az adott zóna kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és a fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken – kivéve a Baross téren, az Erzsébet körúton és a Károly körúton – időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson tüntetik fel.

 Amennyiben a parkolási engedéllyel (hozzájárulással) rendelkező gépjárművet annak tulajdonosa az (engedély érvényességi idején belül) elidegeníti, vagy a járművet a forgalomból kivonják, vagy a lakossági várakozási hozzájárulás jogosultjának lakóhelye a hozzájárulásban meghatározott parkolási övezetben megszűnik, az elidegenítés, forgalomból kivonás, lakóhely megszűnésének napjával a várakozási hozzájárulás érvényét veszíti.

 

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás kérelemre a várakozási övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodónak adható, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás abban az esetben adható ki, ha a kérelmező az eljárási költségtérítést megfizette, a gépjárműadót megfizette és azt, vagy adómentességét igazolta.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezménye 50%, amely a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mobilparkolási rendszerén SMS díjfizetéssel érvényesíthető. A Nemzeti mobilfizetés a megadott rendszám alapján adja meg a díjkedvezményt.

A kedvezményes parkolásra jogosító engedély kiadása során a gépjármű rendszámát a Nemzeti Mobilfizetés, és a saját parkoló rendszerünkben rögzítjük. Ezt követően 72 órán belül a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. is érvényesíti az 50%-os kedvezményt.

Amennyiben a hozzájárulással rendelkező gépjárművet annak tulajdonosa az (érvényességi időn belül) elidegeníti, vagy a járművet a forgalomból kivonják, vagy a gazdálkodói várakozási hozzájárulás jogosultjának telephelye/székhelye/fióktelepe a hozzájárulásban meghatározott parkolási zónában megszűnik, úgy az elidegenítés, forgalomból kivonás, székhely, telephely, fióktelep megszűnésének napjával a várakozási hozzájárulás érvényét veszíti.

Költségtérítés

A várakozási hozzájárulás kiadásának további feltétele a 2.200 forint költségtérítés megfizetése.

Információ:

E-mail cím: info@erzsebetvaros.hu, Telefonszám: 269-8060, 462-3128, 462-3141, 462-3132